Nové trendy vo využívaní

bioinformatických analýz v genomike a proteomike

 

Pre stiahnutie si on-line publikácie “Nové trendy vo využívaní bioinformatických analýz v genomike a proteomike” je potrebné:

  1. -stiahnite si   book KEGA-FINAL copy 2nd proof.pdf

  2. -napíšte e-mail na  mangeshbhide@me.com pre získanie hesla na otvorenie publikácie

  3. -a čítajte


Pre iPad:

  1. -stiahnite si  e-book nove trendy.ibooks 

  2. -vložte dokument do > iTunes > pdf alebo books

  3. -napíšte e-mail na bhidemangesh@gmail.com pre získanie hesla na otvorenie publikácie

  4. -a čítajte


Pre stiahnutie si on-line publikácie “Bioinformatika

v molekulárnej biológii: metódy a protokoly:

  1. -stiahnite si http://personal.uvlf.sk/personal-pages/mangesh.bhide/share/e_book/In_silico_veritas_II.pdf


Flip-book - http://online.pubhtml5.com/dvat/xqvb/


In silico veritas I

In silico veritas II