Laboratory of biomedical microbiology and immunology

Nové trendy vo využívaní

bioinformatických analýz v genomike a proteomike


In silico veritas I

Pre stiahnutie si on-line publikácie “Nové trendy vo využívaní bioinformatických analýz v genomike a proteomike” je potrebné:

          stiahnite si   book KEGA-FINAL copy 2nd proof.pdf

          napíšte e-mail na  mangesh.bhide@uvlf.sk pre získanie hesla na otvorenie publikácie

          a čítajte Pre iPad:

               stiahnite si e-book nove trendy.ibooks 

               vložte dokument do > iTunes > pdf alebo books

               napíšte e-mail na bhidemangesh@gmail.com pre získanie hesla na otvorenie publikácie

               a čítajteIn silico veritas II


Pre stiahnutie si on-line publikácie “Bioinformatika

v molekulárnej biológii: metódy a protokoly:

          stiahnite si http://personal.uvlf.sk/personal-pages/mangesh.bhide/share/e_book/In_silico_veritas_II.pdf


          Flip book - http://online.pubhtml5.com/dvat/xqvb/