Laboratory of biomedical microbiology and immunology

RNDr. Rastislav Mucha, PhD.

Thesis: Vplyv mutácií imunitných receptorov TLR1, TLR2 a TLR4 na patogenézu Johnovej choroby

2008


MVDr. Ivana Segurado Benito Pilipčincová, PhD.

Thesis: Fenotypová a molekulovo-genetická charakterizácia koaguláza neaktívnych stafylokokov ako pôvodcov mastitíd u oviec na Slovensku

2008


MVDr. Lucia Vargová, PhD.

Thesis: „Vzájomna interakcia povrchových proteínov borélií s komplementovým faktorom H a ich prežívanie v hostiteľovi“

2010


MVDr. Lucia Pulzová, PhD.

Thesis: Interaction between Borrelia burgdorferi sensu lato and blood brain barrier

2012


MVDr. Marián Maďar, PhD.

Thesis: Immunoproteomic aspects of tick borne diseases

2012


Mgr. Elena Bencúrová, PhD.

Thesis: Proteomic analysis of the the ligand – receptor interactions responsible for translocation of Francisella across blood brain barrier

2013


Mgr. Patrik Mlynarčík, PhD.

Thesis: „Proteomic characterization of receptor – ligand interaction that enables Borrelia to cross the blood brain barrier

2013


Mgr. Ľuboš Čomor, PhD.

Thesis: Construction and synthesis of anti-OspA and anti-OspC nanobodies (Single domain antibodies)

2016


DVM Zsuzsa Kreizinger, PhD.

Thesis: Comparative study of the members of Francisellaceae

2016


Mgr. Lenka Potočňáková, PhD.

Thesis: Identification of b lymphocyte epitopes of immunogenic borrelial proteins with diagnostic potential

2018


MUDr. Eva Schréterová, PhD.

Thesis: Syndróm neuroinvazívnych zoonóz vo vzťahu k antigénnej diverzite a rýchlej diferenciálnej diagnostike

2018


MVDr. Evelína Káňová, PhD.

Thesis: „Study of proteín – proteín interaction between cells of the neuromuscular unit and neuropatogens

2019


RNDr. Patrícia Mertinková, PhD.

Thesis: Development and production of ligand  blocking peptides against neuroinvasive pathogens

2021


RNDr. Zuzana Tkáčová, PhD.

Thesis:Deep analysis of ligand-receptor interactions between Borrelia and cells of neurovascular unit to make knowledge base for antiborrelia drug development.

2022

MSc. Punit Tyagi, PhD.

Thesis: Development of a bioinformatics platform for analysing big data from omics analyses—OMnalysis.

2022